Archív veřejných zakázek

Veřejná zakázka „Centrum polymerních systémů - dodavatel speciálních
technologických zařízení - ucelená část 4“


Veřejná zakázka „Laboratorní centrum Fakulty technologické - dodatečné stavební práce III.“


Veřejná zakázka „Centrum polymerních systémů – dodavatel speciálních technologických zařízení – ucelená část 3“ - zadávací dokumentace zveřejněna dne 2. 11. 2012


Veřejná zakázka „UTB – Dodávka kuchyněk do objektu U12“


Veřejná zakázka na stavební práce „Centrum polymerních systémů – generální zhotovitel stavby“ - nové zadání


Veřejná zakázka „Laboratorní centrum Fakulty technologické - dodatečné stavební práce II.“


Veřejná zakázka „Laboratorní centrum Fakulty technologické - dodatečné stavební práce I.“


Veřejná zakázka „Vědeckotechnický park ICT – expertní činnosti pro zahájení projektu“


Veřejná zakázka „Audit projektů OP VaVpI na UTB ve Zlíně“


Veřejná zakázka „Vědeckotechnický park ICT, CEBIA-Tech – interiérové vybavení“


Veřejná zakázka „CEBIA-Tech - speciální technologická zařízení – etapa 2012“


Veřejná zakázka na dodávky „Centrum polymerních systémů - dodavatel speciálních technologických zařízení - ucelená část 2“


Veřejná zakázka na služby „Centrum polymerních systémů - výkon TDI“


Veřejná zakázka na stavební práce „Centrum polymerních systémů - generální zhotovitel stavby“


Veřejná zakázka na dodávky „CEBIA-Tech – speciální technologická zařízení – etapa 2011 – nové zadání“


Veřejná zakázka na dodávky „Centrum polymerních systémů - dodavatel speciálních technologických zařízení - ucelená část 1“


Veřejná zakázka na dodávky „CEBIA-Tech – speciální technologická zařízení – etapa 2011“


Veřejná zakázka „Pokrytí potřeb komunikačních služeb mobilní a fixní sítě pro UTB ve Zlíně“


Veřejná zakázka „Centrum polymerních systémů - zhotovitel projektové dokumentace DPS, TDW, PDINT, výkon AD“


Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „CEBIA-Tech - Laboratoř techniky prostředí“


Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „CEBIA-Tech - organizace výběrových řízení“


Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Centrum polymerních systémů - organizace výběrových řízení“


Veřejná zakázka malého rozsahu ja služby „Poskytování daňového a účetního poradenství“

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky


Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení - na „Poskytování auditorských služeb - průběžný audit a audit roční účetní závěrky pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně“

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky