AS FaME

Komora akademických pracovníků

FaME_Horakova_Monika Jméno: Ing. Monika Horáková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav: Ústav ekonomie a statistiky
Pracovní zařazení: Odborný asistent
Kancelář: U2/428a
Telefon: 57 603 2412
Funkce: členka ekonomické komise AS UTB
Členství: od 2016
E-mail: mhorakova@fame_utb_cz

FaME_Chovancova_Miloslava Jméno: Doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Pracovní zařazení: docent
Kancelář: U2/426
Telefon: 57 603 2303
Funkce: členka ekonomické komise AS UTB
Členství: od 2016
E-mail: chovancova@fame_utb_cz

FaME_Kozak_Vratislav Jméno: Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Pracovní zařazení: docent
Kancelář: U2/306
Telefon: 57 603 2282
606 777 268
Funkce: člen AS FaME
Členství: od 2001
E-mail: kozak@fame_utb_cz

FaME_Snedar_Libor Jméno: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.
Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav: Ústav regionálního rozvoje,
veřejné správy a práva
Pracovní zařazení: Odborný asistent
Kancelář: U2/210A
Telefon: 57 603 2857
606 777 263
Funkce: člen legislativní komise AS UTB
Členství: od 2016
E-mail: snedar@fame_utb_cz

Studentská komora

FaME_st_Kostal_Jindrich Jméno: Ing. Jindřich Košťál
Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky
Studijní program: Ekonomika a management
doktorský 
Studijní obor: Management a ekonomika
Forma studia: prezenční
Funkce:

člen AS FaME
zástupce AS UTB v Komisi pro stravování a ubytování UTB

Členství: od 2016
E-mail: jindrich.kostal@centrum_cz

FaME_st_Liznova_Adela Jméno: Adéla Liznová, DiS.
Fakulta: Fakulta managementu a ekonomiky
Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
bakalářský
Studijní obor: Řízení výroby a kvality
Forma studia: prezenční
Funkce: členka legislativní komise AS UTB
Členství: od 2016
E-mail: a.liznova@gmail_com