AS FLKR

Komora akademických pracovníků

FLKR_Mauer_Pavel Jméno: JUDr. Pavel Mauer
Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav: Ústav práva
Pracovní zařazení: odborný asistent
Kancelář: 1.28/H1
Telefon: 57 603 8057
Funkce:

člen legislativní komise AS UTB
předseda AS FLKŘ
člen legislativní komise AS FLKŘ

Členství: od 2007
E-mail: mauer@ft_utb_cz

FLKR_Musil_Miroslav Jméno: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.
Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav: Ústav ochrany obyvatelstva
Pracovní zařazení: odborný asistent
Kancelář: 3.13/H1
Telefon: 57 603 8065
Funkce:

člen ekonomické komise AS UTB
místopředseda AS FLKŘ
předseda ekonomické komise AS FLKŘ
zástupce AS UTB v Komisi pro stravování a ubytování UTB

Členství: 2014
E-mail: musil@flkr_utb_cz

FLKR_Rak_Jakub Jméno: Ing. Jakub Rak
Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav: Ústav ochrany obyvatelstva
Pracovní zařazení: asistent
Kancelář: 183.16/H1
Telefon: 57 603 8074
Funkce:

člen legislativní komise AS UTB
člen AS FLKŘ
člen ekonomické komise AS FLKŘ

Členství: od 2016
E-mail: jrak@flkr_utb_cz

FLKR_Trojan_Jakub Jméno:

RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.

Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav: Ústav environmentální bezpečnosti
Pracovní zařazení: odborný asistent
Kancelář: 1.28/H1
Telefon: 57 603 8061
Funkce:

člen ekonomické komise AS UTB
člen AS FLKŘ
člen ekonomické komise AS FLKŘ
zástupce AS UTB v Dislokační komisi UTB
zástupce FLKŘ ve sněmu Rady vysokých škol

Členství: od 2016
E-mail: trojan@flkr_utb_cz

Studentská komora

FLKR_st_Jilkova_Petra Jméno: Bc. Petra Jílková, DiS.
Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení
Studijní program: magisterský
Studijní obor: Ovládání rizik
Forma studia: prezenční
Funkce:

místopředsedkyně AS UTB
zástupce AS UTB v Rozvrhové komisi UTB

Členství: 2014
E-mail: petra.jilkova.pj@seznam_cz

FLKR_st_Mullerova_Hana Jméno: Hana Müllerová
Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
bakalářský
Studijní obor: Ochrana obyvatelstva
Forma studia:  
Funkce: zástupce AS UTB v Radě pro informační systém UTB
Členství: 2015
E-mail: hana.doty@seznam_cz