AS FMK

Komora akademických pracovníků

FMK_Illik_Rostislav Jméno: dr ak. soch. Rostislav Illík
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací
Ústav: Atelier Grasfický design
Pracovní zařazení: vedoucí atelieru
Kancelář: 306/U4
Telefon: 57 603 4306
Funkce: člen ekonomické komise AS UTB
člen AS FMK
Členství: od 2004
E-mail: illik@fmk_utb_cz

FMK_Kocourek_Josef Jméno: Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Pracovní zařazení: akademický pracovník
ředitel Komunikační agentury
Kancelář: U44/209
Telefon: 57 603 4434
Funkce: předseda AS FMK
zástupce AS UTB v Rozvrhové komisi UTB
Členství: od 2016
E-mail: kocourek@fmk_utb_cz

FMK_Podzimek_Ondrej Jméno: ak. soch. Ondřej Podzimek
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací
Ústav: Kabinet teoretických studií
Pracovní zařazení: lektor
Kancelář: 314/U16
Telefon: 775 200 408
Funkce: předseda legislativní komise AS UTB
Členství: 2002
od 2010
E-mail: podzimek@fmk_utb_cz

FMK_Sula_Tomas Jméno: PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Pracovní zařazení: odborný asistent
Kancelář: 207/U44
Telefon: 57 603 4405
Funkce: člen ekonomické komise AS UTB
Členství: 2013 – 2016
od 10/2017
E-mail: sula@utb_cz

Studentská komora

NOFOTO Jméno: Nový člen bude doplněn
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací
Studijní program:  
Studijní obor:  
Forma studia:  
Funkce:  
Členství:  
E-mail:  

NOFOTO Jméno:  Nový člen bude doplněn
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací
Studijní program:  
Studijní obor:  
Forma studia:  
Funkce:  
Členství:  
E-mail: