AS FT

Komora akademických pracovníků

FT_Benicek_Lubomir Jméno: Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.
Fakulta: Fakulta technologická
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Pracovní zařazení: ředitel ústavu
Kancelář: 331/U15
Telefon: 57 603 1323
733 690 728
Funkce: předseda ekonomické komise AS UTB
místopředseda AS FT
předseda ekonomické komise AS FT
zástupce AS UTB ve Stavební komisi UTB
Členství: od 2013
E-mail: benicek@ft_utb_cz

FT_Gal_Robert Jméno: Ing. Robert Gál, Ph.D.
Fakulta: Fakulta Technologická
Ústav: Ústav technologie potravin
Pracovní zařazení: akademický pracovník
Kancelář: 207/U3
Telefon: 57 603 3006
Funkce: člen ekonomické komise AS UTB
člen AS FT
člen ekonomické komise AS FT
Členství: od 2011
E-mail: gal@ft_utb_cz

FT_Machackova_Alena Jméno: Ing. Alena Macháčková, CSc.
Fakulta: Fakulta technologická
Ústav: Ústav fyziky a materiálového inženýrství
Pracovní zařazení: odborný asistent
Kancelář: U51/315
U13/324
Telefon: 57 603 5113
57 603 2881
Funkce: předsedkyně AS UTB
členka kolegia rektora
členka Vědecké rady UTB
zástupce UTB v předsednictvu Rady vysokých škol
Členství: od 2001
E-mail: machackova@ft_utb_cz

FT_Sedlacik_Michal Jméno: Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Fakulta: Fakulta technologická
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Pracovní zařazení: odborný asistent
Kancelář: 415/U51
Telefon: 57 603 5203
Funkce: člen legislativní komise AS UTB
Členství: od 2013
E-mail: msedlacik@ft_utb_cz

Studentská komora

FT_st_Sevcik_Jakub Jméno: Jakub Ševčík
Fakulta: Fakulta technologická
Studijní program: Chemie a technologie materiálů
doktorský
Studijní obor: Chemie a technologie materiálů
Forma studia: prezenční
Funkce: člen AS UTB
Členství: od 2013
E-mail: tukna@centrum_cz

FT_st_Zacharova_Michaela Jméno: Ing. Michaela Zacharová
Fakulta: Fakulta technologická
Studijní program:

Chemie a technologie potravin

doktorský

Studijní obor: Technologie potravin
Forma studia: prezenční
Funkce: členka Legislativní komise AS UTB
Členství: od 2017
E-mail: mbrychtova@ft_utb_cz