AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 20. 6. 2017 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 210.
 2. Stav plnění usnesení AS UTB.
 3. Projednání programu zasedání. 
 4. Informace rektora, prorektorů a kvestora
 5. Vyjádření AS UTB k záměru rektora jmenovat prorektora.
 6. Projednání návrhu "Statut UNI".
 7. Projednání návrhu "I. Změny Statutu UTB".
 8. Projednání návrhu vnitřního předpisu UTB „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB“
 9. Projednání návrhu vnitřního předpisu UTB „Řád pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB“.
 10. Projednání návrhu vnitřního předpisu FT "Statut FT" (předseda AS FT).
 11. Projednání návrhu vnitřního předpisu FaME „Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FaME“ (předsedkyně AS FaME).
 12. Projednání návrhu vnitřního předpisu FAI „Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FAI“ (předseda AS FAI).
 13. Projednání návrhu vnitřního předpisu FHS "Statut FHS" (předsedkyně AS FHS).
 14. Projednání návrhu vnitřního předpisu FHS „Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FHS“ (předsedkyně AS FHS).
 15. Projednání návrhu vnitřního předpisu FAI "Statut FAI" (předseda AS FAI).
 16. Projednání návrhu vnitřního předpisu FAI "Volební řád AS FAI" (předseda AS FAI).
 17. Projednání návrhu vnitřního předpisu FAI "Jednací řád AS FAI" (předseda AS FAI).
 18. Projednání návrhu vnitřního předpisu FAI "Jednací řád Vědecké rady  FAI" (předseda AS FAI).
 19. Různé. 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB