AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 14. 11. 2017 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 214.
 2. Stav plnění usnesení AS UTB.
 3. Projednání programu zasedání. 
 4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
 5. Vyjádření AS UTB k právním jednáním, vyžadujícím souhlas Správní rady UTB.
 6. Projednání návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2017.
 7. Projednání návrhu rekotra na zařazení akademických pracovníků UNI.
 8. Projednání návrhu vnitřního předpisu FT „Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FT“ (předseda AS FT).
 9. Projednání návrhu vnitřního předpisu FT "Jednací řád Vědecké rady FT" (předseda AS FT).
 10. Projednání návrhu vnitřního předpisu FLKŘ „Statut FLKŘ“ (předseda AS FLKŘ).
 11. Projednání návrhu vnitřního předpisu FLKŘ „Volební řád AS FLKŘ“ (předseda AS FLKŘ).
 12. Projednání návrhu vnitřního předpisu FLKŘ „Jednací řád AS FLKŘ“ (předseda AS FLKŘ).
 13. Projednání vnitřního předpisu FMK „Statut FMK“ (předseda AS FMK.
 14. Projednání vnitřního předpisu FMK „Volební řád AS FMK“ (předseda AS FMK).
 15. Projednání vnitřního předpisu FMK „Jednací řád AS FMK“ (předseda AS FMK).
 16. Projednání vnitřního předpisu FMK „Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FMK“ (předseda AS FMK).
 17. Projednání návrhu vnitřního předpisu FLKŘ "Jednací řád Vědecké rady FLKŘ" (předseda AS FLKŘ).
 18. Projednání návrhu vnitřního předpisu FLKŘ "Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FLKŘ" (předseda AS FLKŘ).
 19. Delegování zástupců UTB v Radě vysokých škol pro funkční období 2018 - 2020.
 20. Různé.      
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB