AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 3. 5. 2016 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

  1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 194.
  2. Stav plnění usnesení AS UTB.
  3. Projednání programu zasedání. 
  4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
  5. Projednání návrhu "Zpráva o hospodaření 2015" (kvestor RNDr. Černý).
  6. Projednání návrhu "Výroční zpráva o činnosti UTB za rok 2015" (Mgr. Malý).
  7. Projednání návrhu "Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2015" (kvestor RNDr. Černý).
  8. Různé.
 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB