AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 6. 6. 2017 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 209.
 2. Stav plnění usnesení AS UTB.
 3. Projednání programu zasedání. 
 4. Informace rektora, prorektorů a kvestora
 5. Projednání návrhu "Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2016" (kvestor RNDr. Černý).
 6. Projednání návrhu "I. Změny Statutu UTB".
 7. Projednání návrhu vnitřního předpisu UTB „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB“
 8. Projednání návrhu vnitřního předpisu UTB „Řád pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB“.
 9. Projednání návrhu vnitřního předpisu FaME "Statut FaME" (předsedkyně AS FaME).
 10. Projednání návrhu vnitřního předpisu FT "Statut FT" (předseda AS FT).
 11. Projednání návrhu "Statut UNI".
 12. Projednání návrhu vnitřního předpisu FaME „Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FaME“ (předsedkyně AS FaME).
 13. Projednání návrhu vnitřního předpisu FaME „Volební řád AS FaME“ (předsedkyně AS FaME).
 14. Projednání návrhu vnitřního předpisu FaME „Jednací řád AS FaME“ (předsedkyně AS FaME).
 15. Projednání návrhu vnitřního předpisu FAI „Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FAI“ (předseda AS FAI).
 16. Různé. 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB