AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 18. 10. 2016 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 198.
 2. Stav plnění usnesení AS UTB.
 3. Projednání programu zasedání. 
 4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
 5. Projednání návrhu "Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2017" (prorektor prof. Prokop).
 6. Vyjádření AS UTB k právním jednáním, vyžadujícím souhlas Správní rady UTB (kvestor RNDr. Černý).
 7. Projednání návrhu "Mzdový předpis UTB" (kvestor RNDr. Černý).
 8. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu "Statut UTB".
 9. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Volební řád AS UTB".
 10. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Jednací řád AS UTB".
 11. Různé.
 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB