AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 8. 4. 2014 od 14.00 h

na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti.

Doprava účastníků zasedání do Uherského Hradiště je zajištěna autobusem, který bude přistaven ve 12.45 na ulici Hradská nad budovou U13.
Odjezd autobusu je ve 13 hodin!

Program:

  1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 170.
  2. Stav plnění usnesení AS UTB.
  3. Projednání programu zasedání. 
  4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
  5. Projednání návrhu "Výroční zpráva o činnosti UTB za rok 2013" (Mgr. Malý).
  6. Projednání návrhu "Zpráva o hospodaření UTB za rok 2013" (kvestor
    RNDr. Černý).
  7. Projednání návrhu "I. Změny Statutu UTB" (prorektorka doc. Prokopová).
  8. Různé.
 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB