AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 1. 12. 2015 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

 1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 187.
 2. Stav plnění usnesení AS UTB.
 3. Projednání programu zasedání. 
 4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
 5. Projednání návrhu "Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016" (kvestor RNDr. Černý).
 6. Vyjádření AS UTB k právním úkonům, vyžadujícím souhlas Správní rady UTB (kvestor RNDr. Černý).
 7. Projednání návrhu "IV. Změny Volebního a jednacího řádu
  AS UTB" (předsedkyně AS UTB Ing. Macháčková).
 8. Vyhlášení voleb do AS UTB pro funkční období 2016 - 2019.
 9. Různé.
 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB