AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 21. 2. 2017 od 14.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

  1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 203.
  2. Stav plnění usnesení AS UTB.
  3. Projednání programu zasedání. 
  4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
  5. Projednání návrhu "Rozpočet UTB pro rok 2017" (kvestor RNDr. Černý).
  6. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Studijní a zkušební řád UTB" (prorektorka prof. Pavelková).
  7. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Stipendijní řád UTB" (prorektorka prof. Pavelková).
  8. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Řád hospodaření a účtování UTB" (kvestor RNDr. Černý).
  9. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do těchto a jiných právnických osob UTB" (kvestor RNDr. Černý).
  10. Různé.
 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB