AS pozvánka

Pozvánka

na řádné zasedání Akademického senátu UTB, které se bude konat

v úterý dne 2. 12. 2014 od 13.00 h

v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Program:

  1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 176.
  2. Stav plnění usnesení AS UTB.
  3. Projednání programu zasedání. 
  4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
  5. Volba kandidáta na jmenování rektorem UTB.
  6. Projednání návrhu "Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2015" (kvestor RNDr. Černý).
  7. Projednání návrhu "II. Změny Jednacího řádu Vědecké rady UTB" (prorektor doc. Sedlařík).
  8. Různé.
 
 
Kurzivou jsou uvedeny osoby, které jsou předkladatelem pověřeny projednáváním.
 
 

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB