Blahopřání paní Sonje Baťové

Dnes 8. listopadu 2017 se dožívá krásného věku 91 let členka Správní rady UTB Sonja Baťová. Přejeme jí všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně sil k další spolupráci s univerzitou.

Sonja Baťová společně se svým manželem Tomášem Baťovu jr. od počátku podporovala vznik univerzity ve Zlíně. Poté, co v roce 2008 její manžel zemřel, přijala místo ve správní radě školy.  Za zásluhy o založení, rozvoj a mezinárodní propagaci UTB byl paní Sonje v dubnu roku 2012 zlínskou univerzitou udělen čestný titul doctor honoris causa.

4.jpg