Britská literatura v britském filmu

Dovolte, abychom Vás informovali o zcela mimořádné nabídce pro všechny studenty i pedagogy, která umožní nejen získat mimořádně kvalitní informace o britské literatuře a jazyku, ale také se setkat s prací nejvýznamnějšího současného britského lingvisty Davida Crystala .

Po mimořádně úspěšném vystoupení na letošní Letní filmové škole (především k tvorbě a jazyku W. Shakespeara) se zúčastní i již tradičního semináře britského filmu v Uherském Hradišti (29. 11. - 2. 12. 2007), který bude letos zaměřen na klasickou britskou literaturu (více informací najdete na www.britskyseminar.cz a v příloze Britský seminář - kinolektoráty).

Městská kina Uh. Hradiště,
nám. Míru 951,
686 01 Uh. Hradiště,
web: www.mkuh.cz,
e-mail: info@mkuh_cz,
kancelář tel.: 572 553 617

Britský seminář - kinolektoráty
Anonce Přehlídky německy mluvících zemí (6. - 11. 11. 2007)