Career Days 2009

Career Days jsou celostátním setkáním nejvýznamnějších firem v České republice se studenty vysokých škol, jehož účelem je získání informací o možném budoucím zaměstnání, prezentace společnosti či vzájemného navázání spolupráce v oblasti stáží a diplomových prací. Studenti se mohou zúčastnit tréninků, dozvědět se o zahraničních odborných stážích a možnosti MBA škol. Akce proběhne 4. - 5. března 2009 v Praze . Více informací získáte na www.careerdays.cz .