Celostátní kolo biologické olympiády

Ve dnech 30. dubna až 4. května se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční  41. ročník celostátního kola biologické olympiády . Jde o nejvýznamnější soutěž středoškolských studentů biologie. Ve Zlínském kraji se bude konat poprvé po 40 letech svého trvání. Akce se zúčastní přední odborníci z oblasti biologie a životního prostředí z Akademie věd a z následujících institucí: Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká zemědělská univerzita v Praze. Organizaci soutěže zajišťuje  Ing. Otakar Rop, Ph.D.,  z Ústavu potravinářského inženýrství Fakulty technologické UTB.