Centrální systém účtování

Dne 1. 4. 2009 nabývá účinnosti nové Rozhodnutí rektora č. 3/2009 , které řeší problematiku studentských kont, odběru služeb prostřednictvím průkazu studenta, hotovostního i bezhotovostního nabíjení/vybíjení konta, blokování průkazu a reklamačního řízení.