Den se společností Procter and Gamble

Studentská organizace IAESTE při UTB Zlín uspořádá dne 28. 11. 2007 den se společností Procter and Gamble, s názvem P&G Career Day/ Go your way.  Cílem je setkání zástupců společnosti se studenty a akademickými pracovníky. Akce se bude konat v budově U2 na Mostní ul. (místnost 0111), začátek je v 9 hodin (předpokládané ukončení v 15 hod.). Počet míst je omezený,  zájemce o účast prosíme o registraci na: www.mycon.to . Program  Kdo jsme, co o P&G víš Jak často se s námi setkáváš Vše v rámci soutěže Prezentace o P&G a Rakoně Seznámení studentů se společností Kariéra u P&G Den s P&G v praxi Case study (práce v týmu) Odměna pro nejlepší