Dny otevřených dveří na UTB

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně srdečně zve všechny zájemce o studium na Dny otevřených dveří, které se uskuteční:  v pátek 22.1.2010 na Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací (pouze studijní program Mediální a komunikační studia), Fakultě aplikované informatiky, Fakultě humanitních studií a Fakultě logistiky a krizového řízení (se sídlem v Uh. Hradišti). Jednotlivé fakulty budou pořádat hodinové prezentace v 10, ve 12, ve 14 a v 16 hodin. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory budov a jejich vybavení.