Druhý ročník soutěže „O nejlepší podnikatelský záměr“

Technologické inovační centrum ve spolupráci s partnery vyhlašuje již druhý ročník soutěže „O nejlepší podnikatelský záměr“ . Na výherce ve dvou kategoriích čekají ceny v hodnotě 70.000,- Kč a možnost zasídlení v podnikatelském inkubátoru. Studenti a studentské týmy, které se chtějí soutěže zúčastnit, se mohou již nyní registrovat na webu soutěže www.ticzlin.cz/soutez , kde získají i podrobnější informace. Vypracovaný podnikatelský záměr je třeba zaslat do 28. února 2009 . Vyhodnocení a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v měsících březen – duben 2009.

Technologické inovační centrum s.r.o. je založeno Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. V budově Podnikatelského inovačního centra Zlín provozuje podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park. Technologické inovační centrum patří mezi nejúspěšnější organizace podporující inovační podnikání ve Zlínském kraji. Více informací najdete na www.ticzlin.cz .

Plakát soutěže zde