Dvě fakulty UTB patří k nejlepším v ČR

Univerzita Tomáše Bati stojí na 11. místě v žebříčku hodnocení kvality českých vysokých škol. Vyplývá to ze srovnání uveřejněného 6. června. Hodnocení probíhalo podle kritérií běžných ve vyspělých zemích, tedy podle výsledků jejich vědecké a publikační činnosti za loňský rok. Do žebříčku bylo zahrnuto 21 veřejných vysokých škol v České republice.

Srovnání se přitom netýkalo pouze univerzit jako celků, hodnoceny byly i jednotlivé fakulty. „Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhly ve srovnání fakult Fakulta technologická a Fakulta aplikované informatiky,“ sdělil rektor UTB prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. Ve skupině 28 technických fakult se Fakulta technologická umístila na druhém místě, hned za pražskou jadernou fakultou ČVUT. Fakulta aplikované informatiky stojí také na druhém místě, a to ve skupině 20 fakult ekonomických, právnických a fakult informatiky.

Fakulta technologická dlouhodobě vykazuje významné výsledky například v oblasti zpracování přírodních a syntetických polymerů. Mezi špičková vědecká pracoviště v mezinárodním měřítku patří především Centrum polymerních materiálů. Fakulta aplikované informatiky se zaměřuje na výzkum v oblasti metod automatického řízení, monitorování a řízení technologických procesů, modelování a řízení technologických procesů nebo aplikaci metod umělé inteligence.