Ekonomicko-manažerská olympiáda

„Otevři si dveře na vysokou školu už teď“ – takové heslo si mohli minulý školní rok přečíst studenti nynějších čtvrtých ročníků středních škol na svých nástěnkách. Studenti vybraných středních škol České a Slovenské republiky měli možnost zapojit se do Ekonomicko-manažerské olympiády. Ta je pořádána prvním rokem studenty Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně v rámci předmětu Řízení projektů. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je tak jediná vysoká škola v České republice, která organizuje projekt, jehož hlavním cílem je přijmout nejšikovnější studenty středních škol bez přijímacích zkoušek již na začátku čtvrtých ročníků, a tím jim zajistit více prostoru na přípravu k maturitním zkouškám.

Ekonomicko-manažerská olympiáda je zaměřena na studenty gymnázií, obchodních akademií a průmyslových škol, kteří mají zájem studovat ekonomiku a management. Prvního ročníku olympiády se zúčastnily školy ze Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého, Trenčianského a Žilinského kraje. Budoucí ročníky olympiády bychom však rádi rozšířili i na další kraje České a Slovenské republiky.

Olympiáda se skládá ze dvou kol. První kolo se uskutečnilo v termínu od 4. do 7. května 2009 (každá škola si stanovila datum i čas konání). Prvního kola se zúčastnilo 1137 studentů z 51 středních škol. Největší zastoupení studentů bylo z Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Studenti si mohli prověřit své znalosti ve čtyřech různých oblastech – manažerské, ekonomické (evropské studie, všeobecný přehled), psychologické a matematicko-logické.
První kolo úspěšně zvládlo 114 studentů, z nichž tři nejlepší studují na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku a na Gymnáziu v Kroměříži.

Úspěšní řešitelé postoupili do finále Ekonomicko-manažerské olympiády, přičemž svou účast potvrdilo 94 studentů. Ti se spolu utkají o postup na Fakultu managementu a ekonomiky bez přijímacích zkoušek již tuto sobotu 24. října 2009 přímo ve Zlíně v Univerzitním centru.
Finálový test budou řešitelé zpracovávat na počítačích a bude se skládat z různých manažerských a logických úloh, z přehledu o současném a minulém dění u nás i ve světě a z porozumění anglickému či německému textu.
V průběhu finálového dne bude pro rodiče či jiný doprovod studentů přichystán speciální program, který se bude sestávat z prezentace o Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, o Fakultě managementu a ekonomiky a o projektu Ekonomicko-manažerské olympiády.  Zpestřením bude film o největší osobnosti Zlína – Tomáši Baťovi.

Na všechny finalisty se velmi těšíme a přejeme jim mnoho úspěchů při řešení finálového testu. Těm, kteří do finále nepostoupili, přejeme do budoucna mnoho štěstí, a to nejen při skládání přijímacích zkoušek.

Za realizační tým projektu
Lenka Burianová, 3. ročník FaME