Erasmus Complete

Od kuchyňského stolu do Evropské unie – Bývalí studenti programu Erasmus byli pozváni do Bruselu Dva bývalí studenti v rámci programu Erasmus na UTB ve Zlíně představili svůj projekt nazvaný Erasmus Complete Evropské komisi v Bruselu. Projekt “Erasmus Complete” si klade za cíl informovat budoucí studenty přijíždějící na výměnný pobyt o všech možnostech, jak strávit jeden semestr studia v zahraničí. Jedná se o studentský projekt úzce spojený s Univerzitou Tomáše Bati: "Všechno začalo v naší kuchyni během studia v rámci Erasmu ve Zlíně", vzpomíná Ricardo Dores, jeden z manažerů projektu, "a nyní nás napadlo napomoci ke zdokonalení programu Erasmus přímo v instituci, která nám umožnila strávit nezapomenutelný semestr v zahraničí."

V prosinci 2006, během studia v rámci programu Erasmus na Unverzitě Tomáše Bati ve Zlíně přišli Ricardo Dores a Michael Steinmann s myšlenkou vytvoření webového portálu obsahujícího všechny důležité informace o životě a studiu na evropských univerzitách podílejících se na programu Erasmus. Od té doby se této myšlence věnovali a na její podporu se jim podařilo získat tři mezinárodní univerzity. Jednou z nich je UTB ve Zlíně, která hraje důležitou roli v rámci Erasmus Complete. “Jsme velmi hrdí na podporu ze strany Univerzity Tomáše Bati,” poukazuje Michael Steinmann. “Tvůrčí a inspirativní atmosféra našeho studia na UTB je v Erasmus Complete zřetelná – bez ohledu na to, co děláme.”

Vedle toho se projekt rozhodly podporovat i obě kmenové univerzity bývalých studentů Erasmu (Univerzita Algarve ve Faru/ Portugalsko a Univerzita v Paderbornu / Německo) a také Zlínský kraj. Ondřej Benešík (Zlínský kraj) jednoznačně uvádí důvody této podpory: “Podobný projekt jako je Erasmus Complete přiláká do Zlína více zahraničních studentů a tímto způsobem se naše univerzita a město Zlín mezinárodně zviditelní.” Nyní se zviditelnil už i sám projekt - po představení v Bruselu, kam byli Ricardo Dores a Michael Steinmann pozváni panem Alanem Smithem (vedoucím představitelem programu Erasmus) za účelem prezentace své myšlenky. “Díky prezentaci se značně zlepšily naše šance na zařazení projektu mezi projekty Evropské unie” uvádí Ricardo Dores. “I když bylo nutno překonat některé byrokratické překážky.” “Pokud takový jednoznačně evropský projekt nenalezne podporu u Evropské unie, přestávám věřit v myšlenku sjednocené Evopy,” dodává Michael Steinmann spiklenecky.

Při vzpomínce na úspěšnou prezentaci u Evropské unie se celý tým Erasmus Complete těší na další postup. “Nemůžeme se dočkat, až bude Erasmus Complete online a doufáme, že našim příznivcům předvedeme první ukázku do konce léta,” hlásí manažeři projektu.
Brusel ovšem nebyl poslední krokem na cestě k úspěchu – další důležitá akce je již naplánována: Během konference koordinátorů programu Erasmus, která se bude konat v litevském Vilniusu od 10. do 12. května, se s projektem Erasmus Complete seznámí až 200 univerzit najednou. “Je to vhodná příležitost k navázání bližších kontaktů s dalšími univerzitami - a k setkání s Mezinárodním oddělením UTB,” usmívá se Michael Steinmann.

Image