Fakulta aplikované informatiky

Akademický rok 2015/2016

Bakalářské studium

Informační a řídicí technologie – prezenční studium
1. Tomáš Máčala – cena Business Logic
Analýza a implementace nového webu UTB ve Zlíně

Vedoucí: Dr. Dulík

2. Adam Volný – cena Elisoft
Modelování a simulace mozkové aktivity

Vedoucí: doc. Šenkeřík

3. Diana Bátrlová – cena Hella
Výukový mikropočítačový modul: elektronický kompas

Vedoucí: Dr. Dostálek

Informační a řídicí technologie – kombinované studium
1. Petr Matula – cena Slováckých strojíren
Řídicí systém pro akvárium na bázi počítače Raspberry Pi

Vedoucí: Dr. Dolinay Jan

2. Jaroslav Gargulák – cena děkana
Řízení a monitoring hardwarových modulů

Vedoucí: doc. Sysel

Bezpečnostní technologie, systémy a management – prezenční studium
1. Patrik Kocian – cena Asociace soukromých bezpečnostních služeb
Elektromagnetické prostředky pro zastavování vozidel

Vedoucí: Dr. Valouch

2. Lucie Sousedíková – cena děkana
Aplikace formální konceptuální analýzy pro prvky obvodové ochrany objektů

Vedoucí: Dr. Dolinay Jan

3. Marcel Svrčina – cena VIP-IPA
Návrh zabezpečení objektu elektroprůmyslového výrobního podniku

Vedoucí: Dr. Valouch

4. František Varga – cena Nadace UTB
Analýza a návrh zabezpečení bytových celků

Vedoucí: Dr. Hromada

Bezpečnostní technologie, systémy a management – kombinované studium
1. Jiří Zahradník – cena děkana
Možnosti zabezpečení železničních přejezdů v oblastech bez přípojky elektrického proudu

Vedoucí: Dr. Macků

Informační technologie v administrativě – prezenční studium
1. Dominika Pospíchalová – cena Business Logic
Návrh a realizace informačního systému pro řízení lidských zdrojů

Vedoucí: Dr. Šilhavý Petr

2. Lucie Závadová – cena Cross
Rekonstrukce mapy Zlína z roku 1897

Vedoucí: Dr. Pokorný

3. Michaela Metzlová – cena TP-link
Elektronická evidence tržeb a její technické řešení

Vedoucí: Ing. Pleva

Magisterské studium

Informační technologie – prezenční studium
1. Roman Janás – cena NWT
Mobilní klient pro knihovní systém

Vedoucí: Dr. Vala

2. Tomáš Juřena – cena Elisoft
Systém pro výuku základů programování a robotiky
Vedoucí: Dr. Dulík

Informační technologie – kombinované studium
1. Petr Hlaváč – cena Autocont
Návrh architektury internetového portálu fotbal.cz

Vedoucí: Dr. Vala

2. Rostislav Dočkal – cena Primátora SMZ
Webový portál pro handicapované

Vedoucí: doc. Vojtěšek

Učitelství informatiky – prezenční studium
1. Veronika Rybecká – cena rektora
Využití e-learningu při výuce na základní škole
Vedoucí: doc. Vojtěšek

2. Romana Nehodová – cena NWT
Řízení externích malých robotických systémů pomocí EEG signálů

Vedoucí: doc. Jašek

Automatické řízení a informatika – prezenční a kombinované studium
1. Michal Jarmar – cena Slováckých strojíren
Modelování a řízení laboratorní soustavy spřažených servomotorů

Vedoucí: Dr. Chalupa

2. Ĺuboš Spaček – cena TP-link
Číslicové řízení laboratorního modelu CE 151 Kulička na ploše

Vedoucí: prof. Bobál

3. Peter Hornák – cena děkana
Praktické aspekty implementace číslicového řízení

Vedoucí: prof. Bobál

Integrované systémy v budovách – prezenční studium
1. Ondřej Sochor – cena Hella
Automatické řízení osvětlení

Vedoucí: Ing. Zálešák

Bezpečnostní technologie systémy a management – prezenční studium
1. Aleš Chocholatý – cena Tectra
Ranivý účinek zbraní kategorie D používaných v průmyslu komerční bezpečnosti

Vedoucí: Ing. Maláník

2. Michaela Mikuličová – cena MIT laser
Detekce výbušnin na dálku

Vedoucí: doc. Křesálek

3. Jan Hraňo – cena děkana
Spektroskopická analýza vláken

Vedoucí: Dr. Vašková

4. Michal Langer – cena Nicolet
Identifikace výbušnin

Vedoucí: Dr. Vašková

Bezpečnostní technologie systémy a management – kombinované studium
1. Miroslav Budín – cena Asociace soukromých bezpečnostních služeb
Návrh zabezpečení objektu zoologické zahrady

Vedoucí: Dr. Valouch

2. Jaromír Berka – cena děkana
Implementace systému zálohovaní virtualizované IT infrastruktury fakultní nemocnice

Vedoucí: doc. Gajdošík

3. Zdenka Veselá – cena Job centra UTB a společnosti Komerční banka, a.s.
Analýza ergonomického hodnocení kriterií pracovního systému

Vedoucí: Dr. Zelinka Stanislav

Učitelství informatiky pro střední školy – prezenční studium
1. Veronika Rybecká – cena rektora
2. Romana Nehodová – cena NWT

Integrované systémy v budovách – prezenční studium
1. Skovajsa Jan – cena Slováckých strojíren
Integrovaný systém techniky prostředí v budově rodinného domu

Vedoucí: Ing. Zálešák

Počítačové a komunikační systémy – prezenční studium
1. Lukáš Mlýnek – cena TP-link
Vedoucí: doc. Vojtěšek