Fakulta logistiky a krizového řízení

Akademický rok 2012/2013

Cena Nadace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Bc. Vladan Pavlica – za bakalářskou práci „Optimalizace prostorového uspořádání výrobního procesu automobilových chladičů ve společnosti Visteon-Autopal, s.r.o.“

Cena Kariéra

Bc. Jaroslava Krystová – za bakalářskou práci „Podnikatelský plán na založení podniku“

Cena Města Uherského Hradiště

Bc. Miroslava Gajdošíková – za bakalářskou práci „Analýza dopravního vytížení úseku silnice II/497 v Uherském Hradišti a návrh zlepšení“

Cena děkana Fakulty logistiky a krizového řízení

Bc. Hana Medková – za vynikající studijní výsledky