Fakulta technologická

Akademický rok 2015/2016

  • referát Ing. Michala Zálešáka na mezinárodní konferenci (II INTERNATIONAL CONFERENCE ‘HUMAN ECOLOGY’), kde v rámci sekce mladých vědců prezentoval část výzkumu s chlorovanými ethyleny v podzemní vodě, byl vyhodnocen jako nejlepší.

Winnter MZ.jpg