Fakulty se představí uchazečům o studium

Zlín - 17. ledna 2012 - Zlín wants you! Pod tímto heslem proběhne v pátek 20. ledna 2012 Den otevřených dveří na fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Každá z šesti fakult UTB se zájemcům představí na svých pracovištích. Uchazeči se budou moci informovat na studijní obory, do nichž je možné si podat přihlášku, a budou se také moci seznámit s prostředím jednotlivých fakult, s jejich laboratořemi, učebnami a dalším zázemím. Na fakultách je pro uchazeče připraven atraktivní program podle jejich zaměření: třeba na Fakultě technologické se středoškoláci seznámí s atmosférou vědecké konference. V 10.00, ve 12.00 a ve 14.00 proběhnou prezentace, a to na následujících místech:

Fakulta technologická
budova U1, nám. T. G. Masaryka 275 a budova U5, Nad Stráněmi 4511, Zlín
 
Fakulta managementu a ekonomiky
budova U2, Mostní 5139, Zlín
 
Fakulta multimediálních komunikací
budova U4 (boční trakt), Štefánikova 2431, Zlín (pouze studijní program Mediální a komunikační studia)
 
Fakulta aplikované informatiky
budova U5, Nad Stráněmi 4511, Zlín
 
Fakulta humanitních studií
budova U10, nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín (studijní programy Pedagogika a Specializace v pedagogice)
budova U13, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín (studijní program Filologie)
budova 9A, nám. T. G. Masaryka 588, Zlín (studijní programy Ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotně sociální péče)
 
Fakulta logistiky a krizového řízení
budova UH2, Studentské nám. 1532, Uherské Hradiště
 

Ing. Andrea Kadlčíková
Tisková mluvčí