Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2007 se v tomto roce představí poprvé zlínským divákům. Ve spolupráci s mateřskou organizací Člověk v tísni jej ve Zlíně pořádají studenti Univerzity Tomáše Bati. Festival se bude konat od 19. do 22. března 2007 ve zlínském divadle Malá scéna.


Zlín tak rozšíří počet měst v České republice, ve kterých se festival pořádá. Každým rokem mohou diváci v Praze na Jednom světě zhlédnout 120 dokumentů z celého světa, z nichž část putuje do regionálních měst. „Jeden svět představí ve Zlíně dokumenty zaměřené tematicky na problematiku rasových předsudků, politického extremismu a rovných příležitostí,“ uvedla manažerka projektu Marcela Divínová. Součástí programu budou besedy s odborníky, doprovodné výstavy, divadelní představení a koncert.

Část projekcí festivalu je určena základním a středním školám ze Zlína a blízkého okolí. „Dopolední projekce vybraných filmů částečně vycházejí z kolekce dokumentárních filmů Next GenerationEU zachycujících každodenní život, aktuální problémy a perspektivy mladých lidí v Evropě,“ dodala Marcela Divínová. Festival tak působí jako vzdělávací platforma podporující mladé lidi v rozšiřování jejich kulturně politického přehledu.

Podle organizátorů má dokumentární film mimořádný potenciál kultivovat vzájemné pochopení a otevřenost. Nabourává předsudky, podněcuje kritické přemýšlení a motivuje k angažovanosti. Jeden svět prostřednictvím filmů a veřejných diskusí pátrá po realitě skryté pod povrchem globálního zpravodajství a snaží se inspirovat k přemýšlení. Právě proto bylo v lednu letošního roku festivalu Jeden svět uděleno Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Čestné uznání za výchovu k lidským právům.

Devátý ročník festivalu Jeden svět, který si v průběhu let získal přízeň publika jak kvalitou vybraných filmů a doprovodného programu, tak dobrou organizací, začne v Praze 28. února. Záštitu převzali Václav Havel, ministr kultury Václav Jehlička, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, primátoři a starostové jednotlivých festivalových měst a hejtmani jedenácti krajů.

Realizaci projektu ve Zlíně zajišťují v plné míře studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci výukového předmětu Projekty neziskových organizací pod vedením PaedDr. Marcely Göttlichové. Festival Jeden svět tak rozšíří pestrou škálu projektů, které studenti organizují nejen pro zlínskou veřejnost.

www.jedensvet.utb.cz
www.jedensvet.cz