Festival Literární květen už má vítěze soutěže

Festival Literární květen 2007, pořádaný studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, už má své vítěze soutěže. Čtyřčlenná porota se letos rozhodla neudělit první místo ani v jedné kategorii. Zatímco v próze druhou a třetí pozici obsadily slovenské studentky, v poezii tyto ceny získali studenti z Čech. Próza: 1. místo nebylo uděleno 2. Kristýna Benkovičová: „Dům spiro, spero“ studentka Fakulty masmediální komunikace v Trnavě 3. Michaela Zakuťanská: „Malí muži“ studentka VŠMU Bratislava Poezie: 1. místo nebylo uděleno 2. Martin Provazník, student Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 3. Martina Kavková, studentka bohemistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci Oficiální vyhlášení výsledků proběhne v pátek 4.5. 2007 v Divadélku v klubu.