FMK otevírá vlastní galerii Dvanáctka

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně otevřela ve čtvrtek 12. listopadu ve 32. budově bývalého areálu Svit vlastní galerii  Dvanáctka. Provoz galerie byl zahájen vernisáží výstavy fotografií studentů 1. ročníku Ateliéru reklamní fotografie s názvem Grand Opening. Výstava nabízí soubory fotografii, kterými se studenti prezentovali při přijímacím řízení. Potrvá do 27. listopadu 2009.

„Projekt fakultní galerie ve 32. budově navazuje na iniciativu skupinky našich studentů, kteří v loňském roce téměř svépomocí provozovali ve fakultou pronajatých prostorech 12. budovy studentskou galerii a fakultní klub. Prostor, pro který se vžil název Dvanáctka, si za rok existence získal mezi studenty mnoho fanoušků i velmi dobré jméno mezi pedagogy. Bohužel jsme však letos v červnu museli pronajaté prostory opustit, a celé léto jsme přemýšleli, co s projektem dál,“ říká Mgr. Silvie Turková, proděkanka pro vnější vztahy fakulty. „Po dlouhém hledání jsme pronajali nové prostory ve 32. budově areálu Svit, přestavěli je pro potřeby galerie a klubu, vybavili je technikou a celou dramaturgii i produkční zajištění jsme opět svěřili plně do rukou stejnému týmu studentů. “ dodává Turková.

Dramaturgii celého prostoru budou tvořit zejména výstavy prací studentů a absolventů výtvarných oborů vyučovaných na fakultě – design, fotografie, grafika, móda, audiovize a multimédia, podobně zaměřené workshopy a přednášky, promítání filmů a audiovizuální experimenty a multimediální show. Otevřeno bude denně od 10:00 do 24:00 hodin. Prostory budou přístupné nejen studentům.

Více informací a podrobný program Dvanáctky lze nalézt na webových stránkách galerie na www.g12.cz.