Fulbrightovo stipendium do USA

Stipendium pro (post)graduální studium  Podrobné informace zde http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium.shtml Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo PhD  http://www.fulbright.cz/studium-v-usa/postgradualni-studium.shtml  ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programu MBA.    Cílem pobytu může být absolvování celého studijního programu a zisk titulu na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Zájemce může rovněž zvolit kategorii "visiting research student" určenou pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci.    Z americké strany je program administrován organizací Institute of International Education (IIE) http://www.iie.org/fulbright . 


Obsah grantu 
 
Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 18 tisíc dolarů, životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Stipendium není určeno pro rodinné příslušníky. 
 

Požadavky
 
 
- dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek
- výborné studijní výsledky během vysokoškolského studia
- složení jazykového testu TOEFL - http://www.fulbright.cz/testy/toefl.shtml - minimálně na 80 (iBT), resp. 213 (CBT) nebo 550 (PBT) bodů.
Doporučená skóre z TOEFL pro jednotlivé obory na základě obecných přijímacích požadavků amerických univerzit najdete zde: http://www.fulbright.cz/download/admission-requirements.pdf 
- složení zkoušky GRE General Test - http://www.fulbright.cz/testy/gre.shtml - minimální skóre u GRE není stanoveno.
Doporučená skóre z GRE pro jednotlivé obory na základě obecných přijímacích požadavků amerických univerzit najdete zde: http://www.fulbright.cz/download/admission-requirements.pdf 
Tento test se nevyžaduje u kategore "visiting research" a pro studium právnických programů např. LLM. U kategorie "visiting research" uchazeč musí mít rovněž pozvání americké strany vyjadřující ochotu studenta přijmout. U ostatních kategorií navázání předchozího kontaktu s univerzitou není podmínkou, ale doporučuje se z praktických důvodů. Přednost mají ti uchazeči, kteří ve Spojených státech ještě na úrovni vysoké školy nestudovali nebo dlouhodobě nežili. 
 
Pokud nesplňujete předpoklady pro tento stipendijní program nebo Vám nevyhovují podmínky stipendia, kontaktujte, prosím, naše poradenské centrum http://www.fulbright.cz/o-nas/kontakt.shtml, kde najdete další nabídky stipendií, grantů a finanční pomoci i mimo naše programy. 
 
 
Přihláška 
 
Přihláška pro toto stipendium existuje v elektronické formě a je třeba ji podat online. 
 
Na stránce http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html vyberte Online Fulbright Student Application a vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. 
 
 
Uzávěrka 
 
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je 1. září včetně (u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium začínající o rok později. 


Kontakt:  

The J. William Fulbright Commission
Andrea Semancova 
Program Officer 
Taboritska 23, 130 87 Prague 3, Czech Republic 
Tel.: +420 2 2272 9987, ext. 21, Fax: +420 2 2272 9868, 
E-mail: fulbright@fulbright_cz , http://fulbright.cz