Galavečer 2007

Studentská unie ve spolupráci s vedením fakult a univerzity připravuje první oficiální udílení cen studentům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Uskuteční se ve středu 7.3.2007 v 19 hodin v aule v budově U2 na Mostní ul. ve Zlíně . Všichni jste srdečně zváni! Kategorie: I. Cena v kategorii „vědecká a tvůrčí činnost“ se jako jediná z cen uděluje pro každou fakultu samostatně. Vítězem se může stát jenom jeden student. Cílem této ceny je poukázat na výjimečné vědecké a tvůrčí práce studentů naší univerzity.

II. Cena v kategorii „sportovní výkon“ se uděluje celouniverzitně. Vždy jednomu studentovi za výjimečný sportovní výkon a reprezentaci univerzity na poli sportu.

III. Cena v kategorii „přínos univerzitě“ se uděluje celouniverzitně. I tohle ocenění může získat jenom jeden student. Cena bude udělena tomu studentovi, jehož práce a činnost byla pro univerzitu výjimečným přínosem.

IV. Cena v kategorii „šíření dobrého jména“ se uděluje celouniverzitně. Cenu v této kategorii může získat jeden student nebo absolvent univerzity. Podmínkou k získaní ocenění je činnost během studia, která svým ojedinělým charakterem prezentovala jméno univerzity na národní i mezinárodní úrovni.

V. Cena v kategorii „bláznivý počin“ se uděluje celouniverzitně. Cenu v této kategorii může získat student nebo skupina studentů za neobyčejný čin v rámci univerzity. Cílem ocenění je poukázat i na druhou stránku studentského života.

Více informací na www.su.utb.cz