Inaugurace Fakulty humanitních studií

Slavnostní inaugurace Fakulty humanitních studií , která zahájila svou činnost k letošnímu 1. lednu, proběhne v úterý 3. dubna 2007 od 11 hodin v aule na Mostní ul. ve Zlíně . Do své funkce bude rovněž slavnostně uveden děkan fakulty prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc . Jste srdečně zváni!