Interní výběrové řízení (v rámci FT) na pozici Ředitel ÚTMP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje interní výběrové řízení (v rámci FT) na pozici Ředitel Ústavu technologie a mikrobiologie potravin.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru
  • řídící a manažerské schopnosti
  • dosažená pedagogická a vědecká hodnost (doc. Ph.D., CSc.)
  • pedagogická a vědecká praxe
  • publikační činnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 18. 04. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.