Jak dopadl Galavečer?

7. duben patřil od 19:00 hodin v Aule Academia centra U2 výjimečným studentům naší univerzity. A kteří z nich si nakonec odnesli trofej nejvyšší?

Jako každý rok byla ocenění předána v pěti kategoriích. První z nich je „Vědecká a tvůrčí činnost“, udělovaná pro každou fakultu zvlášť. Za Fakultu technologickou toto ocenění získala Markéta Ilčíková, která se ve své práci zabývá měřením teplotní vodivosti materiálů tvaru fólií a desek z plastů, pryží a obuvnických materiálů nestacionární metodou podle Fitche. Marek Mališka z Fakulty managementu a ekonomiky vyhrál se svým projektem zavedení totálně produktivní údržby ve společnosti Vitana, a.s. (zároveň 1. místo v SVOČ). Fakultu multimediálních komunikací reprezentuje Jakub Skokan s 1. cenou - Zlaté oko - v kategorii „Každodenní život“ na soutěži Czech Press Photo 2008 a v mezinárodní soutěži Frame08 v kategorii „Síla“. Z Fakulty aplikované informatiky byl v této kategorii ohodnocen Donald Davendra, editor a autor tří kapitol v knize vydané ve špičkové řadě u světově renomovaného nakladatele Springer, a z Fakulty humanitních studií Jana Rečková, která v obhájené bakalářské práci „Strategie zvládání touhy po droze“ velmi odborně popsala danou problematiku. V kategorii „Sportovní výkon“ byla cena předána Tomáši Veselému, držiteli 1. místa na Českých akademických hrách Brno 2008 v Taekwon-do.

Za „Přínos univerzitě“ Studentskou Unií byl oceněn Radoslav Štefánek a za „Šíření dobrého jména univerzity“ Jana Jacková. Ta na nedávném šachovém turnaji v Mariánských Lázních porazila někdejšího mistra světa a šachovou legendu Anatolije Karpova.

Určitě vás ale bude zajímat i jméno vítěze kategorie poslední, „Bláznivého počinu“, na který jsme mohli nominovat na našich stránkách. S 51 procenty vašich hlasů (265) se jím nakonec stal „Televykastrol“.

Tento rok byla však poprvé předána ještě speciální cena rektora Michalu Smolovi a ocenění výjimečnému sportovci z VOŠE Zlín Michalu Brzoňovi.