Koncert FBM

Filharmonie Bohuslava Martinů zve na koncert  Duo Kateřina Englichová (harfa) a Vilém Veverka (hoboj). 

Koná se 27. března 2012 v 19.00 hodin v malém sále Kongresového centra. Program: C. Ph. E. Bach, W. A. Mozart, C. Debussy ad. Cena vstupenky je 150 Kč. Pokladna FBM: tel: 577 005 742, 734 641 782, e-mail: pokladna@filharmonie-zlin_cz.