Konference: 3. setkání integrovaného biovýzkumu v medicíně

Konference s názvem 3. setkání integrovaného výzkumu v biomedicíně se koná ve středu dne 6. května 2009 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, v budově FaME na Mostní ul. 5139 (U2). Podrobnější informace o konferenci a jejím programu najdete na www.sivb.utb.cz .