Konference „(KO)MÉDIA“

Ústav marketingových komunikací FMK pořádá ve spolupráci s Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře 2. ročník mezinárodní konference „(KO)MÉDIA“ . Konference se uskuteční ve dnech 24. a 25. 10. 2007 . Více informací naleznete v programu a také v rozpisu sekcí .