Konference o mimořádných událostech a krizových situacích v regionech

Regionální vzdělávací centrum v Uh. Hradišti, Fakulta technologická UTB ve Zlíně pořádá ve dnech 2. - 3. října 2007 v Uh. Hradišti konferenci s názvem Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech . Konference probíhá v uherskohradišťské Redutě a zabývá se problémy jako jsou řešení mimořádných situací na území krajů a obcí, řešení průmyslových havárií, evakuace obyvatelstva při mimořádných událostech apod.