Konference Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Znalostní ekonomika – trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe, konanou pod záštitou Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, která se koná 29. 11. 2007 ve Společenském domě Lázně Luhačovice . Účast na konferenci je bezplatná, občerstvení účastníků v průběhu akce a recenzovaný sborník z konference je hrazen z projektu ESF OP RLZ Pracujeme chytřeji. Podrobné informace o programu a možnostech přihlášení naleznete v přiloženém dokumentu. Pokud jste již v minulosti registrační formulář konference vyplňovali, není z Vaší strany dodatečná registrace nutná. Pozvánku s podrobnostmi naleznete na adrese: http://fame.novyweb.utb.cz/?id=0_1&iid=255&lang=cs&type=0 V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte: konference@pracujeme-chytreji.eu