Kongres Pohledy na porod

Rozmanité pohledy na porod se střetnou ve Zlíně Ve čtvrtek 30. dubna se v aule Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční již 3. ročník konference porodních asistentek , tentokrát s názvem Pohledy na porod. V letošním roce je konference povýšena na mezinárodní kongres, který s sebou přinese oproti minulým ročníkům řadu změn. Organizátorský tým z Ústavu porodní asistence Fakulty humnanitních studií slibuje zajímavý program, v němž vystoupí výrazné osobnosti z oboru porodní asistence. Kongres se zaměří na šíři pohledů na porod. „Přijedou kolegyně ze Slovenska, ale i z Německa a Finska, a můžeme se těšit i na zkušenosti Františka Grossmanna s péčí o ženu v Jihoafrické republice,“ říká Jana Křemenová, jedna z hlavních organizátorek. Na porod je možné nahlížet i z pohledu psychologa nebo právníka. „Osobně se nejvíce těším na setkání s paní doktorkou Evou Labusovou a na její pohled na porod z psychologického hlediska, a také na našeho čestného hosta, jímž bude herečka Městského divadla ve Zlíně paní Helena Čermáková,“ prozradila Jana Křemenová.

Na kongres je přihlášeno dvacet aktivních příspěvků, pasivních účastníků je téměř 250. „Přihlášky se ještě zpracovávají, ale zdá se, že konečný počet rozhodně převýší loňská čísla,“ dodává Jana Křemenová.

Mezinárodní kongres Pohledy na porod je určen pro profesionální porodní asistentky, studentky porodní asistence, vyučující porodní asistence na všech vzdělávacích ústavech v České i Slovenské republice, pro studenty středních zdravotnických škol, pro dětské a všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře z praxe. Patří do celoživotního vzdělávání, a jak aktivní, tak pasivní účinkující získávají ocenění formou kreditů. Jedním z hlavních cílů  kongresu je snaha ukázat veřejnosti, že za zrozením nového života nestojí sám lékař, ale tým lidí, zejména tvrdá práce porodních asistentek, které nejenže vedou porodní kurzy a připravují rodiče na jejich nastávající zodpovědnou úlohu, ale často i samy přivedou děti na svět.

Více informací naleznete na: www.pohledynaporod.utb.cz.

Program:

8,00 – 9,00 prezence

9,00 – 9,15 slavnostní zahájení


I. blok přednášek
9,15 – 9,30 Vzdelávanie pôrodných asistentiek a fyzioterapeutov
v kontextu multidisciplinárného prístupu vo výučbe.
Štefánia Andraščíková, Kamila Kochová, Silvia Žultáková, Ľubica
Derňárová, Prešov

9,30 – 9,45 Zdravotní péče o těhotnou ženu v Jihoafrické republice
František Grossmann, Zlín

9,45 – 10,00 Education of midviwes in Finland
Marjatta Perttilä, Tampere, Finsko

10,00 – 10,15 Pôrod z pohľadu novorodenca
Hana Padyšáková, Bratislava

10,15 -10,30 diskuse
10,30 – 10,45 káva

II. blok přednášek
10,45 – 11,30 Informovaný souhlas v porodnictví
Ondřej Dostál , Praha

11,30 – 12,15 Porodní asistentka
Barbara Kosfeld, Německo

12,15 – 12,30 diskuse
12,30 – 13,00 oběd

III. blok přednášek
13,00 – 13,10 Pohled na současné porodnictví - jednota a boj protikladů
Pavla Brychtová, Zlín

13,10 – 13,30 Pohled psychologa - Sebeurčení ženy
Eva Labusová , Praha

13,30 – 13,50 Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě
Lucie Suchochlebová Ryntová, Praha

13,50 – 14,10 Homeopatie v porodnictví – kasuistika
Ilona Ludvíková, Brno

14,10 – 14,25 Kam kráčí porodní asistence v České republice?
Věra Vránová, Olomouc

14,25 – 14,40 Utajované porody, baby boxy, ambulantní porody, nemocniční
porody a další možnosti nabídky rodičkám v ČR
Miloslava Kameníková, Brno

14,40 – 15,00 Káva

IV. blok přednášek
15,00 – 15,15 Marketing porodní asistence
Olga Jurášková, Zlín

15,15 – 15,30 Porod z pohledu porodní asistentky KNTB Zlín
Kateřina Slováčková, Zlín

15,30 – 15,45 Porod z pohledu zdravotnického záchranáře
Dana Polášková , Zlín

15,45 – 16,05 Privátní praxe porodní asistentky
Radmila Dorazilová , Zlín

16,05 – 16,20 Pohled specialisty - Ve světě sluchového postižení
Anna Kučerová, Olomouc

16,20 - 16,30 Co můžeme my zdravotníci změnit v našich porodnicích
Nina Peloušková, Třinec

16,30 - 16,45 Kvalita péče o novorozence
Kateřina Žárská, Zlín

16,45 - 16,55 Semestr studia porodní asistence ve Finsku
Alena Chrastinová, Zlín

16,55 – 17,00 Ukončení kongresu

Průběžně probíhá prezentace posterů