Kontaktní údaje

Sídlo:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Ústředna:

tel.: +420 57 603 8120
fax: +420 57 603 2121


IČ: 70883521, DIČ: CZ70883521

ID datové schránky: ahqj9id

E-podatelna: podatelna@utb_cz  (Instrukce pro podávajícího)


Rektor:
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 2222, fax: +420 57 603 2444,
e-mail: rektor@utb_cz, web: www.utb.cz
 
Kvestor:
RNDr. Alexander Černý
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 2777, fax: +420 57 603 2888,
e-mail: kvestor@utb_cz, web: www.utb.cz
 
Referát prorektorů:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika
Statutární zástupce rektora a prorektor pro celoživotní vzdělávání
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
Tel.: +420 57 603 2270 (U13), +420 57 603 5257 (U51), fax: +420 57 603 2444,
e-mail: prorektor-celozivotni@utb_cz, web: www.utb.cz
Prorektor pro mezinárodní vztahy:
Mgr. Pavel Krutil
Tel.: +420 57 603 2032 (U13), +420 57 603 4131 (U4), fax: +420 57 603 2444,
e-mail: prorektor-mezinarodni@utb_cz, web: www.utb.cz
Prorektor pro pedagogickou činnost:
Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
Tel.: +420 57 603 2240 (U13), +420 57 603 7333 (U10), fax: +420 57 603 2444,
e-mail: prorektor-pedagogika@utb_cz, web: www.utb.cz
Prorektor pro tvůrčí činnosti:
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Tel.: +420 57 603 2280 (U13), +420 57 603 8013 (U17), fax: +420 57 603 2444,
e-mail: prorektor-vyzkum@utb_cz, web: www.utb.cz
Prorektor pro sociální záležitosti:
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Tel.: +420 57 603 2216 (U13), +420 57 603 2405 (U2), fax: +420 57 603 2444,
e-mail: prorektor-socialni@utb_cz, web: www.utb.cz
 
Odbor marketingu a komunikace:
Ing. Andrea Kadlčíková
kancléř
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 2754, fax: +420 57 603 2444,
e-mail: kancler@utb_cz, web: www.utb.cz
 
Mezinárodní oddělení:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 2238, fax: +420 57 603 2444,
e-mail: international@utb_cz, web: www.utb.cz
 
Personální oddělení:
Ing. Renata Bartošová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 2204, fax: +420 57 603 2444,
e-mail: bartosova@utb_cz, web: www.utb.cz
 
Fakulta technologická:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická,
náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 1336, fax: +420 57 721 0722,
e-mail: studium@ft_utb_cz, web: www.ft.utb.cz
 
Fakulta managementu a ekonomiky:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky,
Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 2312, fax: +420 57 603 2313,
e-mail: studium@fame_utb_cz, web: www.fame.utb.cz
 
Fakulta multimediálních komunikací:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací,
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 4210, fax: +420 57 603 4215,
e-mail: studium@fmk_utb_cz, web: www.fmk.utb.cz 
 
Fakulta aplikované informatiky:
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky,
Nad Stráněmi 4511, 762 72 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 5255, fax: +420 57 721 5258
e-mail: studium@fai_utb_cz, web: www.fai.utb.cz
 
Fakulta humanitních studií:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií,
Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 2024
e-mail: studium@fhs_utb_cz, web: www.fhs.utb.cz
 
Fakulta logistiky a krizového řízení:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení,
Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 57 603 2080
e-mail: studium@flkr_utb_cz, web: www.flkr.utb.cz
 
Univerzitní institut:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut,
Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 576 038 027 
e-mail: info@uni_utb_cz, web: www.uni.utb.cz
 
Koleje a menza:
Ing. Miroslav Procházka
ředitel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Koleje a menza,
Štefánikova 150, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 6116, fax: +420 57 603 6115,
e-mail: prochazka@kmz_utb_cz, web: www.kmz.utb.cz
 
Knihovna:
PhDr. Ondřej Fabián
ředitel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna,
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 57 603 8130, fax: +420 57 603 4911,
e-mail: fabian@knihovna_utb_cz, web: www.knihovna.utb.cz
 
Academia centrum:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Academia centrum,
Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: + 420 57 603 2062
e-mail: grulichova@rektorat_utb_cz, web: www.utb.cz