Krajské kolo chemické olympiády na FT

 V pátek 7. prosince se na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FT UTB) uskutečnilo krajské kolo chemické olympiády – soutěže pro středoškolské studenty, v níž mají prokázat talent a nadání pro studium chemie. Soutěž byla určena pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, přičemž žáci středních odborných škol s chemickým zaměřením soutěžili ve zvláštní kategorii. „Vítězem v kategorii studentů čtyřletých středních škol se stal Vladislav Vacek z Gymnázia v Kroměříži, v kategorii studentů středních škol s chemickým zaměřením se zúčastnil pouze jediný soutěžící, Jan Štěpánek ze Střední průmyslové školy v Otrokovicích,“ informoval doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. z Ústavu chemie FT. Nejúspěšnější řešitelé z krajských kol pak postoupí do ústředního kola chemické olympiády, které se uskuteční v lednu 2008 v Ostravě. Na Fakultě technologické se krajská kola chemické olympiády pořádají pravidelně od roku 2004. V akademickém roce 2003 – 2004 uspořádala fakulta také ústřední kolo soutěže.