Kurz a certifikace „projektové řízení“

(Mimořádný kurz v mimořádném termínu.) Zájemci o získání mezinárodně platného a uznávaného certifikátu IPMA Level D , který znamená zvýšení Vaší kvalifikace a může přispět k získání co nejlepšího uplatnění absolventů v praxi. Pro získání certifikátu organizuje referát prorektorů pro posluchače prezenční formy studia UTB speciální víkendový intenzivní přípravný kurz. Informace u Ing. Hřebíčkové (408 U2), tel. 576032408, hrebickova@rektorat.utb.cz (Počet účastníků je omezen, přihlášky do 23.11.)