Kurz: E-learning - moderní vzdělávání

Realizační tým projektu Te-era srdečně zve všechny zájemce z řad akademických pracovníků a studentů na kurz s názvem E-learning: moderní vzdělávání s podtitulkem Metodika distančního e-learningového vzdělávání . Uskuteční se dne 12. listopadu od 9.00 do 14.00 hodin v učebně 218 v budově U44 (bývalá knihovna). Kurz je zcela zdarma. Přednášejícím bude vedoucí katedry informatiky a počítačů a prorektor pro rozvoj a informatizaci Ostravské univerzity v Ostravě doc. Ing. Cyril Klimeš CSc., který má v oblasti zavedení e-learningu a e-learningových vzdělávacích podpor dlouholeté zkušenosti. Součástí kurzu bude i volná diskuze. 

Co vše se na kurzu dozvíte?

 • Studovat e-learningovou formou, čili přes internet, se dá skvěle na zahraničních univerzitách
 • Základní principy distančních forem vzdělávání
 • Jaká je vůbec koncepce e-learningové výuky
 • Role pedagoga v e-learningu
 • Jaké jsou kladeny požadavky na studenta
 • Řízení výuky pomocí klasických korespondenčních nástrojů a Learning Management System (LMS)
 • Podpora on-line tutoriálů
 • Základní činnosti tutora při vedení kurzu
 • Metodika přípravy textů
 • Tvorba distančních výukových opor do LMS
 • Zavedení textu do LMS a nastavení LMS pro realizaci školení
 • Organizace a řízení e-learningové výuky

Neváhejte a přijďte se dozvědět něco nového!

zlin