Květnová nabídka koncertů FBM

Opět uveřejňujeme nabídku koncertů zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů za speciální cenu sníženou o 20%, tentokrát na měsíc květen. Zároveň bych si Vás dovolila upozornit, že již je zahájen prodej předplatného na 64. koncertní sezonu 2009/2010. Od 4.5. do 28.5. si mohou stávající abonenti zakoupit svá místa. Dne 1.6. je zahájen prodej předplatného pro veřejnost.

A7 7. května 2009 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín

Prémiový koncert
Pocta Josephu Haydnovi (200 let od jeho úmrtí)

  • V. d'Indy: Menuet sur le nom d'Haydn (instr. V.Spurný)
  • C. Debussy: Hommage a Joseph Haydn (instr. V.Spurný)
  • M. Ravel: Menuet sur le nom d'Haydn (instr. V.Spurný)
  • V. Spurný: Variace na Haydnovo téma pro klavír a smyčce
  • S. Prokofjev: Symfonie č.1 D dur „Klasická“, op.25
  • J. Brahms: Variace na Haydnovo téma, op. 56a
  • J. Haydn: Koncertantní symfonie pro housle, hoboj, violoncello a fagot

Sólisté: Pavel Mikeska, housle, Alžběta Jamborová, hoboj, Martin Bzirský, violoncello, Michal Kubáč, fagot
Dirigent a sólista: Vojtěch Spurný, klavír
Cena vstupenky po slevě je stanovena na 150,- Kč a 130,-Kč (podle místa sedadel v sále).

B7 21. května 2009 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín

Prémiový koncert (komorní)

  • V. Novák: Baladické trio op. 27
  • B. Martinů: Trio d moll č. 2
  • F. Mendelssohn-Bartholdy: Trio d moll op. 49

Smetanovo trio
Jitka Čechová ­- klavír
Jana Vonášková - Nováková - housle
Jan Páleníček - violoncello
Cena vstupenky po slevě je stanovena na 150,- Kč a 130,-Kč (podle místa sedadel v sále).

Pokud si některý koncert vyberete, rezervujte si vstupenky u p. Martiny Kadlčíkové, pracovnice pokladny FBM (tel: 577 005 742, e-mail: pokladna@filharmonie-zlin_cz).