Mezinárodní e-konference CISSE 2007

Termín pro zasílání konferenčních příspěvků prodloužen Termín pro zasílání příspěvků na mezinárodní e-konferenci „Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering” ( http://www.cisse2007.org ) byl prodloužen do 22. října 2007 . Vzhledem k vysokému počtu žádostí o prodloužení tohoto termínu se organizační komise rozhodla žadatelům vyhovět. Komise zatím obdržela přes 300 příspěvků z více než 60 zemí.

Uvedený termín je konečný.

Své příspěvky můžete zasílat elektronicky prostřednictvím webové stránky http://www.cisse2007.org

Přijaté příspěvky budou na konferenci prezentovány jedním z autorů.

Termín pro zaslání příspěvku:                 22. října 2007
Termín pro oznámení o přijetí příspěvku:   2. listopadu 2007
Termín pro registraci:                               23. listopadu 2007

V případě jakýchkoli dotazů, prosíme, zašlete e-mail na uvedenou adresu: info@cisse2007_org