Mezinárodní kongres na FHS: Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví

Česká republika, ale také celá Evropa se potýká se zvýšeným výskytem tzv. civilizačních chorob, které dnes a denně zabíjejí čím dál tím více lidí. Touto problematikou, jejími dopady a především prevencí se bude již podruhé zabývat mezinárodní kongres „Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví“, který pořádá Institut zdravotnických studií Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně . Kongres, určený nejen pracovníkům ve zdravotnictví, se bude konat 2. prosince 2009.

Podle posledních průzkumů pouze 4 % mužů a 7 % žen o sobě může s klidným svědomím říci, že nemá žádný rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění, mezi které patří zvýšená hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak či nadváha. „Cílem kongresu je motivovat zúčastněné ke zdravému životnímu stylu a prevenci proti těmto chorobám, které si z velké části způsobujeme sami nedostatečnou péčí o své zdraví,“ vysvětlila jedna z organizátorek Michaela Karafiátová.

Jak účastníci, tak i laická veřejnost si budou moci v rámci doprovodného programu nechat zdarma změřit krevní tlak, množství celkového tělesného tuku či vypočítat index BMI. Mimo jiné jim bude také poskytnuto poradenství v oblasti racionální výživy nebo odvykání kouření. Odborníci jim také poradí, jak se bránit a předcházet nádorovým onemocněním.

Kongres se koná pod záštitou děkana Fakulty humanitních studií UTB, děkana Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a hejtmana Zlínského kraje. Stejně jako v loňském roce je i letos součástí programu studentská sekce „Zdraví - věc společná“, která je věnována prezentaci soutěžních prací studentů. Ta si klade za cíl zlepšení odborných znalostí, ale i sociálních, pedagogických a zejména edukačních dovedností při přípravě na profesní dráhu všeobecné sestry a porodní asistentky. Studentská sekce vznikla za výrazné podpory Zlínského kraje.