Mezinárodní parlamentní stipendium německého Spolkového sněmu (IPS)

Německý Spolkový sněm (Deutscher Bundestag) nabízí společně se třemi berlínskými univerzitami kvalifikovaným mladým lidem, kteří se zajímají o politiku, příležitost poznat parlamentní rozhodovací procesy a získat praktické zkušenosti v oblasti parlamentní práce .  Stipendjní program, který Spolkový sněm nabízí, umožňuje českým absolventům vysokých škol poznat zblízka parlamentní práci v kanceláři jednoho z poslanců. Kromě toho zahrnuje také krátké semináře o politickém, hospodářském a kulturním životě ve Spolkové republice Německo. Účastníci obdrží měsíční stipendium ve výši 450 eur a bezplatné ubytování v Berlíně. Navíc si mohou vybrat z bohaté nabídky přednášek a seminářů tří berlínských univerzit: Humboldtovy univerzity, Svobodné univezity a Technické univerzity. Uchazeči musí mít ukončené VŠ vzdělání (bakalářský nebo magisterský program), velmi dobré znalosti němčiny a nesmějí být starší 30 let. Podklady k žádosti jsou k dispozici na www.bundestag.de/ips . Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. června 2009.