Mimořádný termín pro podávání návrhů projektů AKTION

Program AKTION vypisuje mimořádný termín pro podávání návrhů projektů: 15. září 2007 (na období realizace říjen – prosinec 2007). Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně příslušného formuláře naleznete na http://www.dzs.cz/aktion .