Nabídka služeb Edičního střediska univerzity

Vážení kolegové, v souvislosti se zahájením nového akademického roku 2009/2010 si vás dovolujeme informovat o službách, které nabízí Ediční středisko univerzity.

1) Stohové řezání - jedná se o řezání papíru na formáty A3, A4, A5 a jiných normovaných rozměrů, ale také na formáty netradiční, podle vašich požadovaných rozměrů. Pracujeme s výkonnou stohovou řezačkou, která řeže stoh stránek papíru až do tloušťky 400 listů současně.
2) Lepená vazba - je jednou ze základních služeb, kterou v Edičním středisku provádíme. Jedná se o vazbu skript, sborníků, brožur, knih a jiných dokumentů. Můžeme také nabídnout vazbu poznámkových bloků a sešitů.
3) Přidělení ISBN – naše středisko má výsadní oprávnění přidělit ISBN na média vydávaná Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Činnost je spojena s dalšími službami stanovenými zákonem o přidělování ISBN (archivace, rozesílání povinných výtisků a ohlašovací povinnost).
4) Tisk – k tisku používáme velkokapacitní vysokorychlostní tiskárnu. Tiskneme nejen teze, skripta, sborníky, ale i dokumenty o různém množství stránek. Tuto službu nabízíme i studentům. Nabízíme dvě formy tisku:
a) černobílý tisk – tisk dle požadovaného formátu v ceně za stránku A4 1,09 Kč. Při tisku nad 200 stran poskytujeme slevu
b) barevný tisk – plnobarevný tisk dle požadovaného formátu v ceně za stránku A4 od 9 Kč.
5) Kopírování dokumentů – další službou, která neodmyslitelně patří k Edičnímu středisku, je kopírování dokumentů, které provádíme za cenu 1 Kč za stránku. Službu využívají i studenti UTB.
6) Skenování dokumentů – tištěné dokumenty (i většího rozsahu, např. 300 stran) můžeme převést do podoby formátu pdf, které zašleme na požadovanou emailovou adresu, případně uložíme naskenovaný dokument na flash disk, vypálíme na CD či na DVD.
7) Vypalování CD a DVD – jedná se o vypalování dokumentů a video souborů, které tvoří sborníky nebo jiná datová média podle vašeho přání.
8) Potisk CD a DVD – jelikož pro přidělení ISBN je podmínkou vzhled tohoto média, nabízíme také potisk CD a DVD. V našich silách je kompletní vyrobení sborníků a jiných datových médií, na již zmíněných nosičích, včetně požadovaného vzhledu.
9) Sponová vazba – Elektrické sešívání brožur (koník) – nabízíme sešívání dokumentů, brožur a reklamních tiskopisů pomocí kovových spon výkonnou elektrickou sešívačkou do velikosti formátu A4.

Připravujeme pro vás další zajímavé novinky, které budou přínosem nejen pro studenty, ale i pro celou Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.
Pro uskutečnění tohoto plánu je nutné zakoupení nových strojů a to vazačky na kanálkovou vazbu a zlatícího stroje. Dále potřebujeme automatický stroj na potisk a vypalování CD/DVD.
10) Vazba bakalářských a diplomových prací – bakalářské a diplomové práce jsou nedílnou součástí studia na vysoké škole, a proto chceme nabízet i tuto službu. Jednalo by se o kompletní tisk a vazbu, nebo jen o vazbu, podle přání zákazníka. Nabídka bude rozšířena i o další možnosti tohoto druhu vazby (výroba fotoalba, dokumentů s požadovanou zlacenou obálkou aj.)
11) Duplikace CD/DVD – Se zvyšováním důležitosti multimediálního vzdělávání ve školách i na univerzitách se zvyšuje potřeba rychlého a rentabilního kopírování DVD/CD. Jedná se o vysokorychlostní vypalování CD/DVD, řádově 30 DVD za hodinu i s potiskem. Součástí této služby je také vypracování grafického návrhu potisku.

Ve Zlíně dne 31.8.2009

Jitka Grulichová, vedoucí Academia centra UTB