Nabídka spolupráce

Společnost - Glazura s.r.o., Roudnice nad Labem, člen mezinárodní skupiny Torrecid, nabízí spolupráci Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Společnost ráda umožní studentům UTB absolvování povinné či nepovinné praxe nebo stáže, popř. jinou formu uplatnění nových nápadů a myšlenek.  Skupina Torrecid zaujímá celosvětově vedoucí postavení na trhu surovin pro sklářský, keramický a stavební průmysl. Hlavním nástrojem, který zaručuje úspěch, je neustálá inovace služeb, produktů a podnikových procesů. V případě, že Vás tato nabídka oslovila, kontaktujte prosím pana Romana Hříbka, Glazura s. r. o., Roudice nad Labem, tel.: +420 602 493 822, www.glazura.cz , www.torrecid.com .