Naučte se psát eseje jako na amerických univerzitách

Poradenské centrum Fulbrightovy komise připravilo pro zájemce o studium v USA speciální seminář o americkém stylu psaní esejí . Seminář proběhne v pondělí 9. července od 16:30 hodin v prostorách Fulbrightovy komise v Praze a ve středu 11. července od 14 hodin v zasedací místnosti v 7. patře Moravské zemské knihovny v Brně .

Cílem semináře je seznámit české studenty se psaním akademických a osobních esejí tak, jak se píší na amerických školách.

Pokud někdo uvažuje o studiu v USA, bez znalosti pravidel a postupů při psaní esejí se neobejde. Psaní esejí patří mezi základní dovednosti, které student potřebuje nejen k tomu, aby úspěšně absolvoval střední nebo vysokou školu, ale osobní eseje hrají rovněž významnou roli v samotném přijímacím řízení na amerických univerzitách nebo při výběrovém řízení stipendijních programů, jako je např. Fulbrightův. Esej je také součástí standardizovaných zkoušek TOEFL, SAT, GRE nebo GMAT.

Zatímco američtí studenti jsou na požadavek vyjadřovat se písemnou formou intenzivně připravováni, čeští studenti nejsou zvyklí psát mnoho písemných prací a chybí jim znalost efektivních postupů a někdy dokonce i základních pravidel. Struktura české a americké eseje se navíc značně liší a je tedy nutné se s americkými pravidly psaní esejí předem seznámit.

Seminář povede americký student, letní stážista ve Fulbrightově komisi Bryce Auker, premiant Hampden-Sydney College, soukromé školy s vynikajícím programem rozvoje psaní.

Seminář je bezplatný. Kvůli omezenému počtu míst se však zájemci musí registrovat předem na e-mailu advisor@fulbright_cz a uvést, zda mají zájem o seminář v Praze či Brně.

Brněnský seminář je připraven ve spolupráci s Americkou knihovnou - Info USA Brno při Moravské zemské knihovně.

Komise J. W. Fulbrighta vznikla v roce 1991 dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova stipendijního programu v České republice. Součástí organizace je rovněž poradenské centrum sítě EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Fulbrightovy komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.

Kontaktní osoba:
Jakub Tesař
Poradce pro studium v USA
Telefon: 222 718 452
E-mail: tesar@fulbright_cz