Nová výstavba

Fotografie a vizualizace nových staveb

Centrum polymerních systémů

Centrum polymerních systémů představuje moderní výzkumný komplex se světovými parametry pro výzkum polymerních systémů a pro využití nejnovějších technologií. Předmětem výzkumu více než 120 pracovníků z ČR i ze zahraničí budou pokročilé polymerní systémy se schopností vytvářet originální struktury, např. polymerní nanovlákna, dále materiály pro medicínské aplikace, biopolymery či inteligentní polymerní materiály.

Stavba byla zahájena v dubnu 2013, kolaudace proběhla v listopadu 2014.

Vědeckotechnický park ICT

Vědeckotechnický park zaměřený na informační a komunikační technologie nabízí více než 5000 m2 laboratoří a dalších prostor, které slouží jednak Centru bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Fakulty aplikované informatiky, jednak firmám z oborů IT, které jsou v parku v pronájmu. V objektu jsou také prostory vyhrazené pro podnikatelský inkubátor určený zejména pro začínající firmy absolventů UTB.

Stavba byla zahájena v dubnu 2011 a dokončena v červnu 2012.

Laboratorní centrum Fakulty technologické

Laboratorní centrum vzniklo vedle stávající budovy Fakulty technologické a nabízí kvalitně vybavené prostory pro výuku v navazujících magisterských a doktorských studijních programech i pro výzkumnou a vývojovou činnost na fakultě. V budově jsou umístěny zejména laboratoře s nejmodernější přístrojovou technikou, posluchárny a seminární místnosti.

Stavba byla zahájena v březnu 2012, dokončena ke konci roku 2013. Slavnostní otevření Laboratorního centra FT se konalo dne 25. dubna 2014.

Vzdělávací komplex UTB

Vzdělávací komplex UTB je určený k výuce, a to zejména humanitních oborů. Autorkou projektu je světově uznávaná architektka Eva Jiřičná, která budovu navrhla v návaznosti na blízký soubor staveb Kongresového a univerzitního centra.

Zahájení stavby: listopad 2015
Slavnostní otevření Vzdělávacího komplexu UTB se konalo dne 5 prosince 2017.