Nové sídlo UTB: Univerzitní centrum

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně slavnostně otevřela dne 17. června 2008 své nové sídlo - Univerzitní centrum. Moderní budova, jejíž autorkou je světoznámá architektka a zlínská rodačka prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, se stává novým sídlem univerzity s adresou nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín. Univerzitní centrum vyrostlo v atraktivní lokalitě v centru krajského města během 18 měsíců.  V budoucnu vytvoří spolu s Kongresovým centrem (jehož investorem je Statutární město Zlín a jehož výstavba dosud probíhá) unikátní komplex, odpovídající architektuře třetího tisíciletí. Nová budova Univerzitního centra sestává ze dvou samostatných částí, spojených zastřešeným atriem. V jižní části je umístěna Univerzitní knihovna, která bude od září 2008 svým uživatelům poskytovat služby na bázi nejnovějších informačních a komunikačních technologií. 558 studijních pracovišť v knihovně je elektrifikováno pro připojení notebooků, 216 z nich je vybaveno počítači. Knihovna je dimenzována na 13 000 registrovaných uživatelů. V severní části objektu získala univerzita důstojné prostory pro řadu rektorátních pracovišť (kanceláře, zasedací místnosti). V budově se dále nachází přednáškový sál pro 160 osob s prostornou šatnou a bar. Objekt je bezbariérově přístupný.

Po dokončení celého areálu Kongresového a univerzitního centra získá Zlín výjimečnou stavbu, která svými organickými tvary obohatí původní funkcionalistickou architekturu města Zlína, aniž by však narušovala její jedinečnost. Zatímco Kongresové centrum bude plnit funkci společenskou a kulturní, Univerzitní centrum se zaměří na funkci vzdělávací a informační. Obě budovy jsou vzájemně propojeny dvoupodlažním podzemním parkovištěm se 150 parkovacími místy.

S myšlenkou postavit novou Univerzitní knihovnu přišel jako první emeritní rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (nyní prorektor pro strategii a rozvoj). Ten se v roce 1999 setkal prof. Evou Jiřičnou, a později ji ve funkci rektora oslovil s žádostí o vypracování projektu. Důvodem pro vybudování kvalitní Univerzitní knihovny byl především razantní nárůst počtu studentů (v roce 2000 - 2 600, v roce 2008 - 11 500 studentů). Dynamický rozvoj univerzity však vyžadoval také vybudování knihovny jako informačního zázemí na kvalitativně vyšší úrovni, než měla knihovna dosavadní, včetně usnadnění přístupu k multimediálním databázím prostřednictvím vysokorychlostního internetu. Knihovna se až dosud potýkala s nedostatkem ploch. Kapacita jejích skladů a depozitářů byla zcela vyčerpána a informační zdroje byly využívány jen v omezené míře.

Uvolněné kanceláře v budově UTB na Mostní ul. ve Zlíně, v nichž sídlil rektorát, budou využívat Fakulta managementu a ekonomiky a Fakulta humanitních studií. Ty si dříve musely kvůli nedostatku prostor pronajímat plochy u komerčních subjektů. Prostory, v nichž původně sídlila knihovna, připadnou Fakultě multimediálních komunikací.

Fotografie ze slavnostního otevření Univerzitního centra najdete na: www.utb.cz/uniad/UC/?name=Opening.