O post děkanky se utkají dvě ženy

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) se připravuje na volby kandidáta na jmenování děkanem. Samotné volby se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2009 a utkají se v nich dvě ženy - docentka Jana Janíková, stávající pověřená děkanka fakulty, a docentka Irena Jůzová, výtvarná umělkyně a pedagožka z Prahy.

Doc. Jana Janíková je absolventkou FaMU, katedry scenáristiky a dramaturgie. V roce 2006 byla na VŠMU v Bratislavě jmenována docentkou. Pracovala jako pomocná režisérka a dramaturgyně na Filmových ateliérech ve Zlíně, jako scenáristka a dramatička. Od roku 2000 působí na UTB, kde se postupně stala ředitelkou Ústavu animace a audiovize, proděkankou a od října loňského roku pověřenou děkankou FMK. Za dobu jejího působení v čele fakulty se jí podařilo obnovit kolegiální vztahy a tvůrčí atmosféru na fakultě, přispěla k rozvoji tvůrčí a vědecké práce, podpořila několik významných projektů. Prosadila změnu ve struktuře fakulty, která povede k efektivnímu využívání finančních prostředků a zahájila přípravné práce pro akreditaci nových studijních oborů.

Doc. Irena Jůzová je absolventkou VŠUP, a také Akademie výtvarných umění v Praze, kde působila v letech 1995 – 2006 jako odborná asistentka. Na FMK ve Zlíně byla v letech 2006-7 odbornou konzultantkou Ateliéru prostorové tvorby. Na svém kontě má řadu samostatných výstav. K nejvýznamnějším z nich patří prezentace, kterou připravila jako jediná umělkyně za celou ČR na 52. bienále současného umění v italských Benátkách v roce 2007. Za tento projekt jí byla udělena pochvala Ministerstva kultury ČR. V loňském roce obhájila habilitaci v oboru výtvarná umění –intermediální tvorba a byla Akademií výtvarných umění jmenována docentkou.

Obě kandidátky na post děkanky se představí akademické obci dne 5. března od 14 hodin v Univerziním centru (posluchárna v přízemí). 

Fakulta multimediálních komunikací v současné době poskytuje odborné vzdělání více než 1100 studentům ve dvou studijních programech, Výtvarná umění a Marketingové komunikace. Právě toto propojení je v nabídce vysokých škol v České republice mimořádné a ojedinělé. Fakulta má dobré jméno nejen v ČR, ale i v zahraničí.